Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Donaborów gmina Baranów, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Donaborów dla działek nr 454, 455, 343/1 oraz części działek nr 429, 649 obręb Donaborów



1


2


3


4


5


6


7


8


9