Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gębice gmina Czarnków, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.31.2014.21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2014r. orzekające nieważność § 5 ust. 1 pkt 5, § 5 ust. 3 pkt 4, § 5 ust. 4 pkt 5 uchwały Nr XXXVII/326/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulic Czarnkowskiej i Pilskiej dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej1


2