Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Silice gmina Purda, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.170.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 marca 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXVII/193/12 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Silice - działka o nr geodezyjnym 98/3.1


2