Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Purda, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-04-11 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Purda z dnia 24 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klewki – działki oznaczone nr geodezyjnymi: 27/2, 27/4, 27/5, 27/6, 27/8, 27/9, 27/11, 27/12, 27/13 oraz części działek nr 15/4, 25 i nr 39/2
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:34
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-12-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.243.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XLIII/290/14 Rady Gminy Purda z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Purda dla terenów położonych w obrębach Zgniłocha i Nowa Kaletka nad jeziorem Gim
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:05:41
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-12-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.243.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XLIII/290/14 Rady Gminy Purda z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Purda dla terenów położonych w obrębach Zgniłocha i Nowa Kaletka nad jeziorem Gim
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:05:41
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/290/14 Rady Gminy Purda z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Purda dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Zgniłocha i Nowa Kaletka nad jeziorem Gim
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/290/14 Rady Gminy Purda z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Purda dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Zgniłocha i Nowa Kaletka nad jeziorem Gim
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25
Data ogłoszenia: 2013-12-19 Data wydania: 2013-09-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/229/13 Rady Gminy Purda z dnia 20 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Butryny – działka o nr geodezyjnym 167/2
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:36
Data ogłoszenia: 2013-04-22 Data wydania: 2013-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/204/13 Rady Gminy Purda z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Szczęsne
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:29
Data ogłoszenia: 2013-03-12 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/193/12 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Silice – działka o nr geodezyjnym 98/3
Data dodania do bazy: 2013-03-14 08:17:56
Data ogłoszenia: 2013-03-12 Data wydania: 2013-03-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.170.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 marca 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXVII/193/12 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Silice - działka o nr geodezyjnym 98/3.
Data dodania do bazy: 2013-03-14 08:17:56
Data ogłoszenia: 2012-04-23 Data wydania: 2012-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/114/12 Rady Gminy Purda z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Purda – działki o nr geodezyjnych: 478/28, 478/29, 478/30 i 478/31.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:39