Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brzeście gmina Bliżyn, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXX/186/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn



1


2


3


4


5


6


7


8


9