Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat skarżyski, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2016-08-30 Data wydania: 2016-08-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.10.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/105/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:32
Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2015-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/75/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia-Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Data dodania do bazy: 2015-07-30 20:17:01
Data ogłoszenia: 2014-06-30 Data wydania: 2014-05-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/41/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Rekreacyjny Bzin” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej
Data dodania do bazy: 2014-07-28 21:37:21
Data ogłoszenia: 2013-12-06 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/80/2013 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Data dodania do bazy: 2013-12-10 07:01:55
Data ogłoszenia: 2013-12-06 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/81/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Bilskiego-Bobowskich” na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
Data dodania do bazy: 2013-12-10 07:01:55
Data ogłoszenia: 2013-10-24 Data wydania: 2013-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr 34/VII/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:03
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/186/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:16
Data ogłoszenia: 2013-07-12 Data wydania: 2013-06-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.62.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 17/III/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:15
Data ogłoszenia: 2013-04-26 Data wydania: 2013-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 8/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska" w Suchedniowie
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:02
Data ogłoszenia: 2013-02-01 Data wydania: 2012-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/152/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, obejmującego obszary miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów.
Data dodania do bazy: 2013-02-02 12:26:31