Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pasturka gmina Pińczów, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-58/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/374/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: 1.§ 33 ust. 2 uchwały. 2.§ 18 pkt 9 uchwały.1


2