Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pińczów gmina Pińczów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2015-04-03 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/32/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/492/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:18:25
Data ogłoszenia: 2014-12-23 Data wydania: 2014-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/492/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:31
Data ogłoszenia: 2014-11-25 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/469/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierciczów na obszarze miasta Pińczowa
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:34
Data ogłoszenia: 2014-04-08 Data wydania: 2014-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/405/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
Data dodania do bazy: 2014-04-21 10:16:26
Data ogłoszenia: 2010-02-25 Data wydania: 2009-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
Data dodania do bazy: 2011-05-20 20:15:00
Data ogłoszenia: 2009-11-10 Data wydania: 2009-04-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I-0911/46/2009 Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/296/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXIX/211/01 z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgórze” w Pińczowie
Data dodania do bazy: 2011-05-14 20:00:00