Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chęciny gmina Chęciny, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 75/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaźwica” część „B” na terenie miasta i gminy Chęciny



1


2


3


4


5


6


7


8


9