Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Chęciny, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2016-02-29 Data wydania: 2016-02-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.3.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 131/XXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Tokarnia – „Tokarnia 2” na terenie gminy Chęciny
Data dodania do bazy: 2016-04-11 23:06:14
Data ogłoszenia: 2015-08-06 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 75/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaźwica” część „B” na terenie miasta i gminy Chęciny
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:39
Data ogłoszenia: 2015-08-06 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 71/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 677/1 w obszarze sołectwa Skiby, gmina Chęciny
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:39
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 23/IV/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii przesyłowej 220 kV Kielce Piaski – Radkowice wraz z rozbudową stacji Radkowice na obszarze miasta i gminy Chęciny
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:30
Data ogłoszenia: 2015-03-12 Data wydania: 2015-03-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.11.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 22/IV/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaźwica” na terenie miasta i gminy Chęciny
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:36
Data ogłoszenia: 2014-12-24 Data wydania: 2014-12-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.84.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 536/LXXIV/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid 677/1 w obszarze sołectwa Skiby, gmina Chęciny
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:23
Data ogłoszenia: 2013-11-15 Data wydania: 2013-10-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr 388/LIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego na północ od drogi wojewódzkiej Kielce – Małogoszcz pomiędzy drogą gminną Chęciny – Zelejowa i drogą gminną w kierunku wsi Skiby, miasta Chęciny
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:31:02
Data ogłoszenia: 2013-11-13 Data wydania: 2013-11-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.7.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 389/LIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lipowica na obszarze gminy Chęciny
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:05:05
Data ogłoszenia: 2013-06-13 Data wydania: 2013-05-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr 363/XLVI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 344/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Chęciny
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:16
Data ogłoszenia: 2013-04-26 Data wydania: 2013-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 344/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Chęciny
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:33