Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kalety gmina Kalety, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 279/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 227/XL/2005 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety - część wschodnia



1


2


3


4


5


6


7


8


9