Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pielgrzymowice gmina Pawłowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.95.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XIII/111/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice w gminie Pawłowice1


2


3


4