Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Masłońskie gmina Poraj, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 248(XXXIV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60(VIII)2007 Rady Gminy Poraj w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj



1


2


3


4


5


6


7


8


9