Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Albertów gmina Lipie, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LIV/281/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



1


2


3


4