Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Katowice gmina Katowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.42.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr IX/173/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulicy Kościuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek”1


2


3