Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka gmina Wielowieś, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXI/199/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Dąbrówka uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś NR XXXVI/203/2002 z dnia 8 października 2002 r.1


2


3


4


5


6


7


8


9