Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasienica gmina Jasienica, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXVI/237/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica – działka nr 297/1



1


2


3


4


5


6