Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zajączkowo gmina Tczew, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXII/295/2009 Rady Gminy Tczew z dnia 30 września 2009r. Uchwała Nr XXXII/295/2009 Rady Gminy Tczew z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem 1.U,P,KS na terenie wsi Zajączkowo, gmina Tczew oznaczonego jako plan 6.4., uchwalonego uchwałą Nr XXXV/533/05 Rady Gminy Tczew z dnia 16 listopada 2005r.



1


2


3


4


5


6