Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skrzynia gmina Osiek, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIX/159/ 2009 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Osiek



1


2