Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przodkowo gmina Przodkowo, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXX/403/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Przodkowo, gmina Przodkowo uchwalonego uchwałą Nr XIV/136/2000 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 lutego 2000r. (Dz.U. Woj. Pom. z 2000r. Nr 43,poz.263)1


2


3


4


5


6


7