Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czersk gmina Czersk, pomorskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr II SA/Gd 864/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrany fragment miasta Czersk - rejon ulicy Lipowej i Klonowej



1


2