Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Białystok gmina Białystok, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.37.2016.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/289/16 Rady Miasta Białystok z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Baranowickiej, K. Ciołkowskiego i Plażowej) – etap I1


2