Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chrzelice gmina Biała, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice



1


2


3


4


5


6


7


8


9