Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat prudnicki, opolskie


Data ogłoszenia: 2017-03-20 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Głogówek
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:53
Data ogłoszenia: 2016-10-12 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:09
Data ogłoszenia: 2016-05-16 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XV.139.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:09
Data ogłoszenia: 2016-03-30 Data wydania: 2016-03-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.7.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r. nr IN.VI.743.7.2016.AD dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
Data dodania do bazy: 2016-04-14 09:43:55
Data ogłoszenia: 2016-02-08 Data wydania: 2016-02-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.7.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:48:09
Data ogłoszenia: 2016-01-15 Data wydania: 2015-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:42:58
Data ogłoszenia: 2015-09-18 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/186/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:19
Data ogłoszenia: 2015-09-18 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/186/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:19
Data ogłoszenia: 2015-05-22 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VIII/109/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:34
Data ogłoszenia: 2015-04-14 Data wydania: 2015-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:35