Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stare Rogowo gmina Stary Lubotyń, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XX/116/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów wsi Koskowo, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Włóki, Rogowo-Folwark, Stare Rogowo, Sulęcin Szlachecki, Żochowo.



1


2


3


4


5


6


7


8


9