Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nieskórz gmina Ostrów Mazowiecka, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr VII/65/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Mazowiecka obejmującego część obrębów Komorowo, Prosienica, Jelenie i Nieskórz



1


2


3


4


5


6


7


8


9