Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kierzek gmina Kadzidło, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIX/344/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA – OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY KADZIDŁO1


2


3


4


5


6


7


8


9