Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dziadkowskie-Folwark gmina Huszlew, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXII/133/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew



1


2


3


4


5


6


7


8


9