Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Białki Dolne gmina Ułęż, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXI/138/13 Rady Gminy Ułęż z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż – I etap



1


2


3


4


5


6


7


8


9