Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat rycki, lubelskie


Data ogłoszenia: 2016-02-04 Data wydania: 2015-12-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.585.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/66/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy, w części obejmującej § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały.
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:02
Data ogłoszenia: 2016-02-04 Data wydania: 2015-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:02
Data ogłoszenia: 2016-02-04 Data wydania: 2015-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeziny
Data dodania do bazy: 2016-02-05 08:42:02
Data ogłoszenia: 2016-02-04 Data wydania: 2015-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.585.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:02
Data ogłoszenia: 2015-11-25 Data wydania: 2015-10-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:14
Data ogłoszenia: 2014-12-09 Data wydania: 2014-10-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/201/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż – II etap
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:07
Data ogłoszenia: 2014-12-09 Data wydania: 2014-10-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/201/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż – II etap
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:07
Data ogłoszenia: 2014-12-09 Data wydania: 2014-10-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/201/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż – II etap
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:07
Data ogłoszenia: 2014-12-09 Data wydania: 2014-10-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/201/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż – II etap
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:07
Data ogłoszenia: 2014-12-09 Data wydania: 2014-10-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/201/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż – II etap
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:07