Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przywóz gmina Wierzchlas, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXII/198/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 22 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywóz (tereny zainwestowane i tereny przyległe), gmina Wierzchlas



1


2


3


4


5


6


7


8


9