Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skierniewice gmina Skierniewice, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LXXI/101/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar przy ul. Bohaterów Westerplatte, działka o numerze ewidencyjnym 516



1


2


3


4


5


6