Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tuszyn gmina Tuszyn, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LIV/421/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn uchwalonego uchwałą nr XVIII/115/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 235 poz. 2096) w części obejmującej teren przy ul. Kępica i ul. Modlickiej1


2


3


4


5


6


7


8


9