Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przesieczna gmina Radwanice, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXI/167/14 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Łagoszów Wielki, Drożyna, Lipin, Przesieczna i Kłębanowice z przeznaczeniem pod rozmieszczenie elektrowni wiatrowych oraz działek w obrębie Łagoszów Wielki; Przesieczna; Jakubów i Kłębanowice, w gminie Radwanice.



1


2


3


4


5


6


7


8


9