Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łagoszów Wielki gmina Radwanice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/52/15 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Łagoszów Wielki, Drożyna, Lipin, Przesieczna i Kłębanowice z przeznaczeniem pod rozmieszczenie elektrowni wiatrowych oraz działek w obrębie Łagoszów Wielki; Przesieczna; Jakubów i Kłębanowice, w gminie Radwanice
Data dodania do bazy: 2016-01-10 13:49:30
Data ogłoszenia: 2015-07-21 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 61/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwalę Rady Gminy Radwanice z dnia 14 maja 2014 r. Nr XXIX/160/14 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Łagoszów Wielki
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2014-08-29 Data wydania: 2014-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/167/14 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Łagoszów Wielki, Drożyna, Lipin, Przesieczna i Kłębanowice z przeznaczeniem pod rozmieszczenie elektrowni wiatrowych oraz działek w obrębie Łagoszów Wielki; Przesieczna; Jakubów i Kłębanowice, w gminie Radwanice.
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:13:57
Data ogłoszenia: 2014-05-20 Data wydania: 2014-05-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/160/14 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Łagoszów Wielki, w gminie Radwanice.
Data dodania do bazy: 2014-05-21 07:12:37
Data ogłoszenia: 2010-08-03 Data wydania: 2010-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/146/10 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polkowice-Żary w granicach administracyjnych gminy Radwanice.
Data dodania do bazy: 2011-02-12 21:15:00