Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gołuchów gmina Gołuchów, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2012-05-16 Data wydania: 2012-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/138/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów w części dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem 26MN i 25MN dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 828/3, 828/4, 828/6, 828/9, 828/11, 828/12 i 828/13 obręb Gołuchów
Data dodania do bazy: 2012-05-21 10:04:27
Data ogłoszenia: 2011-08-19 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/51/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki w miejscowości Gołuchów, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 172, obręb Gołuchów
Data dodania do bazy: 2011-08-22 18:41:38
Data ogłoszenia: 2009-09-11 Data wydania: 2009-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/222/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gołuchowie na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 115/16, 115/18, 115/15, 115/14, 115/17, 114/2, 113/4, 113/2, 112/2, 113L/3, 113L/4"
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:42:10