Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Lwówek, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-11 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/181/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą przy obwodnicy m. Lwówek
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2015-11-10 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 września 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu farmy wiatrowej Chmielinko II w gm. Lwówek
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:41:59
Data ogłoszenia: 2015-07-21 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 878/5, 884, 882, 881, 877 obręb Lwówek o łącznej powierzchni 9.9531 ha na cele usług zdrowia.
Data dodania do bazy: 2015-07-23 14:05:33
Data ogłoszenia: 2015-07-02 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I–4131.1.234.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą przy obwodnicy m. Lwówek
Data dodania do bazy: 2015-07-13 14:41:03
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą przy obwodnicy m. Lwówek
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:54
Data ogłoszenia: 2014-03-21 Data wydania: 2014-03-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4131.1.122.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XLV/325/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej „Chmielinko II” w gm. Lwówek
Data dodania do bazy: 2014-05-13 08:48:29
Data ogłoszenia: 2013-11-20 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/270/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 408 w Brodach.
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:31:10
Data ogłoszenia: 2013-09-04 Data wydania: 2013-09-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4131.2.38.2013.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2013r. wskazujące że uchwała Nr XXXVII/265/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Nowotomyskiej i Kasztanowej w Lwówku, została podjęta z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:40
Data ogłoszenia: 2013-08-28 Data wydania: 2013-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/265/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Nowotomyskiej i Kasztanowej w Lwówku.
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:51
Data ogłoszenia: 2011-06-06 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/34/2011 Rada Miejska w Lwówku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – Odazotownia Grodzisk, odcinek na terenie gminy Lwówek
Data dodania do bazy: 2011-06-07 01:34:00