Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Psary, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-13 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/316/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:34
Data ogłoszenia: 2015-11-18 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 1/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Psary Nr XLVIII/398/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:41
Data ogłoszenia: 2015-09-08 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/94/2015 Rady Gminy Psary z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:51
Data ogłoszenia: 2013-10-07 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/370/2013 Rady Gminy Psary z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Preczów
Data dodania do bazy: 2013-10-22 21:56:19
Data ogłoszenia: 2011-10-17 Data wydania: 2011-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/101/2011 Rady Gminy Psary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska przy ul. Kościuszki
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:51:52
Data ogłoszenia: 2011-10-17 Data wydania: 2011-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/102/2011 Rady Gminy Psary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:51:52
Data ogłoszenia: 2010-12-29 Data wydania: 2010-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary
Data dodania do bazy: 2011-05-05 21:16:00
Data ogłoszenia: 2010-12-29 Data wydania: 2010-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/396/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska
Data dodania do bazy: 2011-05-31 21:39:00
Data ogłoszenia: 2010-12-29 Data wydania: 2010-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów
Data dodania do bazy: 2011-04-09 00:54:00
Data ogłoszenia: 2010-11-17 Data wydania: 2010-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/367/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwach: Goląsza, Brzękowice, Dąbie
Data dodania do bazy: 2011-04-24 22:52:00