Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Słupsk, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-06-04 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-IV.4131.22.2016.BS Wojewody Pomorskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo – Strzelino, gmina Słupsk.
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:07
Data ogłoszenia: 2016-06-04 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-IV.4131.22.2016.BS Wojewody Pomorskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo – Strzelino, gmina Słupsk.
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:07
Data ogłoszenia: 2015-06-03 Data wydania: 2015-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/63/2015 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie
Data dodania do bazy: 2015-09-10 12:29:34
Data ogłoszenia: 2015-04-21 Data wydania: 2015-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Słupsk z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo.
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:35
Data ogłoszenia: 2015-02-05 Data wydania: 2014-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:39:41
Data ogłoszenia: 2014-12-01 Data wydania: 2014-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/456/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk.
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:30
Data ogłoszenia: 2014-11-26 Data wydania: 2014-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/457/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:29
Data ogłoszenia: 2014-04-29 Data wydania: 2014-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/389/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk.
Data dodania do bazy: 2014-05-06 09:27:35
Data ogłoszenia: 2014-04-29 Data wydania: 2014-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/389/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk.
Data dodania do bazy: 2014-05-06 09:27:35
Data ogłoszenia: 2013-08-21 Data wydania: 2013-08-21
Tytuł dokumentu: porozumienie międzygminne Rady Miasta Słupsk w sprawie przekazanie Miastu Słupsk przez Gminę Słupsk zadania publicznego w zakresie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:23