Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podlaskie


Data ogłoszenia: 2009-08-07 Data wydania: 2009-07-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/193/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna
Data dodania do bazy: 2011-02-10 20:06:00
Data ogłoszenia: 2009-08-04 Data wydania: 2009-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/155/09 Rady Gminy Płaska z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska.
Data dodania do bazy: 2011-05-12 23:41:00
Data ogłoszenia: 2009-07-22 Data wydania: 2009-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/124/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły
Data dodania do bazy: 2011-02-06 19:03:00
Data ogłoszenia: 2009-07-22 Data wydania: 2009-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/124/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły
Data dodania do bazy: 2011-02-06 19:03:00
Data ogłoszenia: 2009-07-22 Data wydania: 2009-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/124/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły
Data dodania do bazy: 2011-02-06 19:03:00
Data ogłoszenia: 2009-07-16 Data wydania: 2009-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 332/XLVI/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej)
Data dodania do bazy: 2011-04-16 19:21:00
Data ogłoszenia: 2009-07-16 Data wydania: 2009-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 333/XLVI/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Kard. S. Wyszyńskiego, Gen. W. Sikorskiego i Zawadzkiej)
Data dodania do bazy: 2011-06-04 19:20:00
Data ogłoszenia: 2009-07-01 Data wydania: 2009-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/339/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, aresztem śledczym, torami kolejowymi i obszarem leśnym w Suwałkach.
Data dodania do bazy: 2011-02-24 19:34:00
Data ogłoszenia: 2009-06-15 Data wydania: 2009-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/172/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żurobice, gmina Dziadkowice.
Data dodania do bazy: 2011-03-31 19:32:00
Data ogłoszenia: 2009-06-15 Data wydania: 2009-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/173/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kąty, gmina Dziadkowice
Data dodania do bazy: 2011-03-19 23:44:00