Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podlaskie


Data ogłoszenia: 2009-06-15 Data wydania: 2009-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/174/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dziadkowice, gmina Dziadkowice
Data dodania do bazy: 2011-06-15 12:12:04
Data ogłoszenia: 2009-06-15 Data wydania: 2009-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/175/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipiny, gmina Dziadkowice
Data dodania do bazy: 2011-06-15 12:12:04
Data ogłoszenia: 2009-06-15 Data wydania: 2009-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/176/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaręby, gmina Dziadkowice.
Data dodania do bazy: 2011-06-15 12:12:04
Data ogłoszenia: 2009-06-03 Data wydania: 2009-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/233/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/323/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda w gminie Suwałki.
Data dodania do bazy: 2011-06-15 22:43:05
Data ogłoszenia: 2009-05-28 Data wydania: 2009-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego „Borki – Centrum” obejmującego tereny położone między ulicami: Rajgrodzką, Al.Jana Pawła II, Konarskiego, Nad Nettą, Nadrzeczną, rzeką Nettą i ul.Mostową oraz zmieniającego ustalenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa położonych miedzy ulicami Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 466), w odniesieniu do terenów położonych przy ul. Mostowej i ul. Kilińskiego, stanowiących kompleks zabudowy określonej symbolem przeznaczenia 2 MNU, 1 UGH i częściowo 4 MNU.
Data dodania do bazy: 2011-06-15 22:43:05
Data ogłoszenia: 2009-04-24 Data wydania: 2009-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:25:00
Data ogłoszenia: 2009-04-10 Data wydania: 2009-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/190/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Augustowa położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej nr S19, w odniesieniu do terenów położonych między projektowaną obwodnicą miasta a ul. Rajgrodzką, ograniczonych drogą do wsi Turówka i drogą stanowiącą dojazd do kompleksu zabudowy oznaczonej symbolem 13MN/P nazwa zwyczajowa - "Ślepsk III"
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:14:15
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/184/09 Rady Gminy Gródek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 119, 120 i 121/2 o łącznej powierzchni 8,5 ha, położonych na gruntach wsi Borki w Gminie Gródek w woj. podlaskim, przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjno-wypoczynkową, turystyczno-hotelową
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:14:15
Data ogłoszenia: 2009-02-19 Data wydania: 2009-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/178/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy terenów zalewowych doliny rzeki Białej wchodzący w skład systemu ekologicznego miasta Bielsk Podlaski
Data dodania do bazy: 2011-06-26 22:17:16
Data ogłoszenia: 2009-02-19 Data wydania: 2009-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/251/09 Rady Miasta Supraśl z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Sobolewo
Data dodania do bazy: 2011-06-26 22:17:16