Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mazowieckie


Data ogłoszenia: 2009-03-02 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 280/XXIX/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krubin II" w Ciechanowie.
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:21:50
Data ogłoszenia: 2009-03-01 Data wydania: 2008-12-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr 317/XXV/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha - część południowa (teren pomiędzy drogą krajową Nr 79 i ulicą Europejską).
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:21:50
Data ogłoszenia: 2009-02-09 Data wydania: 2008-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr 874/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki
Data dodania do bazy: 2011-07-05 23:08:43
Data ogłoszenia: 2009-01-31 Data wydania: 2008-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 150/XXV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sulejówka.
Data dodania do bazy: 2011-07-09 11:10:18
Data ogłoszenia: 2009-01-14 Data wydania: 2008-12-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/168/2008 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno - usługowej w Sołectwie Odrzywołek
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:06:41