Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego łódzkie


Data ogłoszenia: 2017-03-27 Data wydania: 2017-03-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/232/17 Rady Gminy Widawa z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach: Brzyków, Chociw, Chrusty, Dąbrowa Widawska, Górki Grabińskie, Józefów Widawski, Łazów, Osieczno, Ochle, Patoki, Rogóźno, Restarzew Środkowy, Restarzew Cmentarny, Siemiechów, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B, Widawa, Wola Kleszczowa, Zawady, Kolonia Zawady, Zborów
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:32
Data ogłoszenia: 2017-03-27 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/144/17 Rady Gminy Łowicz z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Dąbkowice Dolne, Jamno, Jastrzębia, Małszyce, Niedźwiada, Parma, Pilaszków, Popów, Strzelcew, Wygoda, Zawady, Świeryż
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:32
Data ogłoszenia: 2017-03-24 Data wydania: 2017-03-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/256/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Krasickiego, Transportowej, Sucharskiego
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:15
Data ogłoszenia: 2017-03-24 Data wydania: 2017-03-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/255/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1 oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/308/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:15
Data ogłoszenia: 2017-03-17 Data wydania: 2016-12-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr 150/XX/2016 Rady Gminy Kluki z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Trząs
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:44
Data ogłoszenia: 2017-03-16 Data wydania: 2017-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w mieście Wieruszów o nr ewid. gr. 1628/1
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:52
Data ogłoszenia: 2017-03-16 Data wydania: 2017-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/278/2017 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 6: Kuźnica Skakawska obejmującego działki (na arkuszu mapowym nr 5) o nr ewid. gr. 1018, 1019, 1020, 1021, 1021/1, 1022, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031/2, 1032/1, 1032/2, 1033/4
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:52
Data ogłoszenia: 2017-03-16 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/237/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czechy
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:52
Data ogłoszenia: 2017-03-15 Data wydania: 2017-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/431/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:52
Data ogłoszenia: 2017-03-15 Data wydania: 2017-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/429/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:52