Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żmigród gmina Żmigród, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 178/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 lipca 2013 r. nr 0007.XXXVI.259.2013 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigród1


2


3


4


5


6


7


8


9