Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Jerzmanowa, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-12-19 Data wydania: 2016-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/195/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Bądzów położonego w granicach terenu górniczego
Data dodania do bazy: 2017-03-06 18:55:11
Data ogłoszenia: 2016-04-13 Data wydania: 2015-11-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 629/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowa nr IX/66/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Modła położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki – Przemysłowy”
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:34
Data ogłoszenia: 2016-04-13 Data wydania: 2015-11-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 628/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowa nr IX/64/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Jaczów położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki – Przemysłowy”
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:34
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2015-11-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 627/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowa nr IX/62/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Smardzów położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki -Przemysłowy”
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:17
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-08-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/81/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów we wsiach Jaczów i Kurowice, położonych w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach gminy Jerzmanowa.
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:19
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-08-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/81/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów we wsiach Jaczów i Kurowice, położonych w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach gminy Jerzmanowa.
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:19
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Modła położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy"
Data dodania do bazy: 2015-07-24 13:47:13
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jaczów położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy"
Data dodania do bazy: 2015-07-24 13:47:13
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Smardzów położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”
Data dodania do bazy: 2015-07-26 20:10:27
Data ogłoszenia: 2014-10-22 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/350/2014 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Gaiki-Potoczek położonego w granicach terenów górniczych w gminie Jerzmanowa
Data dodania do bazy: 2014-10-23 12:59:12