Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jaczów gmina Jerzmanowa, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-04-13 Data wydania: 2015-11-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 628/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowa nr IX/64/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Jaczów położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki – Przemysłowy”
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:34
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-08-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/81/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów we wsiach Jaczów i Kurowice, położonych w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach gminy Jerzmanowa.
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:19
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jaczów położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy"
Data dodania do bazy: 2015-07-24 13:47:13
Data ogłoszenia: 2010-07-02 Data wydania: 2010-04-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/278/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów górniczych "Sieroszowice I" i "Rudna I" oraz pozostałej części gminy nie objętej planem miejscowym dla terenu górniczego "Głogów Głęboki-Przemysłowy" w granicach gminy Jerzmanowa.
Data dodania do bazy: 2011-02-15 18:19:00
Data ogłoszenia: 2010-06-25 Data wydania: 2010-04-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/276/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach administracyjnych gminy Jerzmanowa.
Data dodania do bazy: 2011-05-12 22:55:00