Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielkowo gmina Kobylanka, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.193.2015.AS Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2015 r. stwierdzające nieważność części załącznika Nr 1 do uchwały Nr X/61/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, dla strefy przemysłowo–bazowo-składowej oraz strefy usługowej w obrębach Bielkowo i Motaniec1


2


3