Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bielkowo gmina Kobylanka, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2015-07-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.193.2015.AS Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2015 r. stwierdzające nieważność części załącznika Nr 1 do uchwały Nr X/61/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, dla strefy przemysłowo–bazowo-składowej oraz strefy usługowej w obrębach Bielkowo i Motaniec
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:39
Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, dla strefy przemysłowo-bazowo-składowej oraz strefy usługowej w obrębach Bielkowo i Motaniec.
Data dodania do bazy: 2015-07-30 20:17:04