Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ińsko gmina Ińsko, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131.271.2011.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 grudnia 2011 r. stwierdzające nieważność § 11 pkt 4, § 11 pkt 8 w zakresie wyrazów (np. w ramach parkingów publicznych – wydzielonych, w ramach ulic lub miejsca zapewnione w ramach umowy z podmiotem dysponującym takimi miejscami) uchwały Nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II.1


2