Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ciemnik gmina Ińsko, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2016-02-11 Data wydania: 2016-02-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.27.2016.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2016 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko dla terenu półwyspu Ciemnik na jeziorze Wisola w obrębie geodezyjnym Ciemnik
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:46
Data ogłoszenia: 2016-02-11 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko dla terenu półwyspu Ciemnik na jeziorze Wisola w obrębie geodezyjnym Ciemnik
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:46
Data ogłoszenia: 2011-08-01 Data wydania: 2011-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu Ciemnik
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:17:23